Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo Wydzialu
Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

O Wydziale Sale i laboratoria

Laboratorium Sieci Komputerowych i Bezpieczeństwa

Laboratorium Sieci Komputerowych i Bezpieczeństwa zostało wyposażone w dwie szafy rackowe pozwalające na budowanie dowolnych topologii sieci komputerowych: szyn, pierścieni, gwiazd i mieszanych. Komputery z systemami Windows i Linuks (Kali), 24 przełączniki oraz 16 routerów CISCO, zapory ogniowe, telefony IP, a także 1 serwer pozwalają w najbardziej zaawansowany sposób poznać wszelkie zagadnienia związane z budową sieci komputerowych oraz administrowaniem sieciami i sieciowymi systemami operacyjnymi. Laboratorium te pozwala także na prowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa systemów komputerowych, w tym kryptografii, steganografii, infrastruktury klucza publicznego, konfiguracji VPN, zapór (firewalli) oraz kart kryptograficznych. Planowane jest doposażenie sali w szafę HP Blade z 16 serwerami i macierzą danych.

Laboratorium Programowania Technik Multimedialnych i VR

Laboratorium Systemów Multimedialnych i VR rozwijane jest w ramach projektu Akademia Przyszłości z programu Power. Sala ta została wyposażona w najmocniejsze jednostki komputerowe z akceleratorami graficznymi zdolnymi do obsługi okularów wirtualnej rzeczywistości. W ramach projektu Akademia Przyszłości sala zostanie podzielona na sprzętowe sekcje: przetwarzania obrazów, dźwięku, programowania w silnikach graficznych, Internetu Rzeczy oraz przechwytywania ruchu. Laboratorium to ma finalnie pozwalać na wytwarzanie złożonych symulatorów i gier w technikach pracy zespołowej zgodną z metodykami zwinnymi typu Scrum. Posłuży do tego zainstalowane najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane oprogramowanie do zarządzania pracami zespołów programistycznych.

Laboratorium Informatyki

Wirtualne laboratoria komputerowe to dwa szesnastostanowiskowe laboratoria komputerowe działające w oparciu o technologię usług terminalowych. Wszystkie zasoby aplikacji wykorzystywane na zajęciach są dostępne zdalnie z dowolnego miejsca na świecie. Do zajęć specjalistycznych studenci otrzymują dodatkowo maszyny wirtualne.

Laboratorium Elektroniki i Radioelektroniki

Wyposażone jest w najnowszą aparaturę kontrolno-pomiarową oraz nowoczesne zestawy dydaktyczno-badawcze pozwalające na naukę elektroniki, radioelektroniki, techniki cyfrowej i systemów wbudowanych oraz wykonywanie złożonych badań naukowych.

Laboratorium Radioelektroniki i Radiokomunikacji

Laboratorium zawiera zestawy radiotechniczne i radiokomunikacyjne. W laboratorium znajdują się radiostacje i radiowe urządzenia odbiorcze stosowane w radiokomunikacji. Wyposażenie umożliwia poznanie zasad radioelektroniki i radiokomunikacji.

Laboratorium Łączności Morskiej

Laboratorium Łączności Morskiej systemu GMDSS (ang. Global Maritime Distress and Safety System) składa się z rzeczywistych urządzeń radiowych. Unikalne na skalę światową rozwiązania zastosowane w laboratorium pozwalają na prowadzenie korespondencji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych ale bez wysyłania sygnałów na zewnątrz. Laboratorium umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności użytkowania współczesnych systemów łączności przez radiooperatorów.

Laboratorium Symulatora GMDSS

Laboratorium składa się z symulatora systemu GMDSS najnowszej generacji. Oprogramowanie symulatora pozwala na symulowanie pracy różnych systemów i urządzeń radiowych. Konstrukcja symulatora umożliwia wszechstronną naukę obsługi urządzeń radiowych oraz naukę zasad prowadzania korespondencji w sytuacjach normalnego użytkowania i podczas wystąpienia sytuacji alarmowej.

Laboratorium Systemów Łączności

Laboratorium Systemów Łączności składa się z symulatora, w którym każde stanowisko symulujące okrętowe urządzenia radiowe zamknięte jest w oddzielnym boksie. Pozwala to na komfortową naukę obsługi urządzeń radiowych oraz naukę prowadzania korespondencji.

Laboratorium Sztucznej Inteligencji i Widzenia Maszynowego

Laboratorium przeznaczone jest do prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych z zakresu rozwoju systemów sztucznej inteligencji ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie uczenia maszynowego. Laboratorium wyposażone jest w wydajny klaster obliczeniowy oparty na wielordzeniowej architekturze AMD Epyc współpracującej z akceleratorami nVidia RTX A6000.
Laboratorium wyposażone zostało w szybkie kamery Z-Cam, kamery widzenia głębi w technologii RealSense oraz programowalne kamery OpenNCC. Urządzenia te pozwalają na budowanie systemów z zakresu zaawansowanego widzenia maszynowego. Wspomagane są przez wydajne akceleratory graficze A6000. Z kolei rozwój inteligentnych systemów wbudowanych możliwy jest poprzez wykorzystanie układów nVidia Xavier oraz akceleratory oparte na układach reprogramowalnych FPGA Terasic OpenVino. W laboratorium możliwy jest także rozwój inteligentnych systemów dla branży automotive. Wykorzystywane są do tego celu układy automotive firmy Qualcomm, R-Car oraz analizatory CAN. Wszystkie systemy wspierane mogą być przez dodatkowe ekrany dotykowe.
W ramach wyposażenia Laboratorium Sztucznej Inteligencji i Widzenia Maszynowego zostały dokonane następujące zakupy:
a) Klaster obliczeniowy składający się z 9szt. stacji roboczych, 8szt. stacji roboczych bez głównego wsparcia dla akceleracji AI, 34szt. monitorów, 17 szt. uchwytów
b) kamery cyfrowe, kamery do zastosowań sztucznej inteligencji, kamery do widzenia głębi 3D
c) ekrany dotykowe z kablem HDMI do systemów automotive i FPGA
d) moduły FPGA, moduły ADP, moduły Rcar, analizatory magistrali CAN
e) monitory podglądowe z zasilaczem do kamer widzenia maszynowego

Cel: Budowa infrastruktury badawczej i dydaktycznej dla potrzeb kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów informatyków, inżynierów wiedzy, inżynierów, projektantów i programistów systemów wykorzystujących metody i narzędzia inteligencji obliczeniowej, w tym sztucznej inteligencji, w powiązaniu z badaniami naukowymi i rozwojem innowacyjnych technologii, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, z uwzględnieniem potrzeb gospodarki morskiej, rynku edukacyjnego i rynku pracy.

Rozwój systemów obliczeniowych oraz znaczący postęp w badaniach teoretycznych oraz badaniach nad praktycznym zastosowaniem metod i narzędzi sztucznej inteligencji generuje coraz większe zapotrzebowanie na inżynierów specjalistów z tego zakresu i otwiera nowe rynki pracy. Stanowi jednocześnie wyzwanie dla ośrodków kształcących informatyków, a dla studentów jest szansą na zdobycie interesującego, przyszłościowego i gwarantującego miejsce pracy zawodu.
Dotyczy to m.in. systemów wspomagania decyzji, systemów decyzyjnych, systemów sterowania oraz budowy i eksploatacji obiektów zdalnie sterowanych i autonomicznych. Przykładami są roboty (także roboty humanoidalne), pojazdy samochodowe, statki morskie, śródlądowe i statki powietrzne. Wiąże się to z automatycznym pozyskiwaniem i analizą dużych zbiorów danych (big data), ekstrakcją, reprezentacją, przetwarzaniem, udostępnianiem i wykorzystaniem pozyskanej wiedzy. Obejmuje procesy uczenia maszynowego i widzenia maszynowego, algorytmy wnioskowania z algorytmami optymalizacji (optymalizacja klasyczna, optymalizacja globalna) włącznie, algorytmami sterowania i monitorowania.
Nadchodzące lata to rozwój autonomicznych i semiautonomicznych systemów transportowych. Widzenie maszynowe wykorzystywane jest także w analizie ruchu w systemach transportowych, w przemyśle do kontroli produkcji, w marketingu dla zapewnienia większej skuteczności reklam, w branży gier do śledzenia gracza i wielu innych dziedzinach naszego życia.
Laboratorium to przyczyni się znacząco do rozwoju bazy naukowo-dydaktycznej Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Politechnice Morskiej w Szczecinie. Nowe laboratorium pozwoli na kontynuowanie wcześniejszych badań pracowników Wydziału i umożliwi ich poszerzenie o zaawansowane technologie uczenia i widzenia maszynowego oraz sieci neuronowych. Dotychczasowe doświadczenie naukowe i zawodowe pracowników Wydziału gwarantuje skuteczne wykorzystanie możliwości proponowanego laboratorium. Jednocześnie dzięki powstaniu nowego laboratorium planowane jest uruchomienie studiów II stopnia w kierunku Informatyka z zakresu sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia w systemach wizyjnego rozpoznawania obrazów. Pozwoli to także na kształcenie absolwentów na potrzeby szczecińskiego rynku IT, gdzie duże korporacje, takie jak Codelab, GlobalLogic, Mobica czy Meelogic wytwarzają oprogramowanie dla branży automotive m.in. w zakresie widzenia maszynowego. Dotychczas żadna uczelnia w Szczecinie nie oferuje kształcenia w tej dziedzinie.

 

 
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę