Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo Wydzialu
Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Studenci Praktyki dla kierunku informatyka

W roku akademickim 2019/2020 do odbycia praktyk programowych zobowiązani są wszyscy studenci III roku studiów kierunku informatyka. Praktyki odbywają się w przerwie wakacyjnej po zakończeniu zajęć dydaktycznych semestru letniego.

Miejsce realizacji praktyk:

  • Firmy informatyczne zajmujące się projektowaniem, wykonaniem, testowaniem i wdrażaniem szeroko pojętego oprogramowania, a w szczególności systemów informatycznych;
  • Firmy zajmujące się projektowaniem, wykonaniem i wdrażaniem rozwiązań sprzętowo-programowych; ·
  • Inne firmy i instytucje, pod warunkiem, że praktyki będą odbywać się w dziale zajmującym się obsługą IT

Termin praktyk:

  • od 1.10.2019r. do 31.08.2020r.

Łączna liczba godzin: 160

Opiekunem praktyk jest mgr inż. Magdalena Nozdrzykowska. Opiekun zajmuje się nadzorem i rozliczaniem praktyk programowych. Przed rozpoczęciem praktyk należy dostarczyć do opiekuna porozumienie pomiędzy Politechniką Morską w Szczecinie a firmą, w której będzie realizowana praktyka. Po zakończeniu praktyki należy dostarczyć do opiekuna wypełniony i podpisany dziennik praktyk. Dziennik praktyk otrzymuje student w momencie podpisania porozumienia z firmą i można go odebrać w pokoju 64.

Ponieważ każdy praktykant jest objęty ubezpieczeniem na okres realizacji praktyki dlatego porozumienie o jej odbyciu należy dostarczyć do dnia 10 czerwca 2020.

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie złożonego u opiekuna dziennika praktyk. Termin upływa wraz z ostatnim dniem sesji poprawkowej letniej.

Wszystkie instrukcje i pliki potrzebne do rozpoczęcia i rozliczenia praktyk znaleźć można na stronie: Działu Spraw Morskich i Praktyk

Praktyki można także rozliczyć w ramach stosunku pracy z firmą informatyczną lub pracy w dziale IT. W takim przypadku należy dostarczyć opiekunowi kopię umowy o pracę lub umowy zlecenie/umowa o dzieło wraz z zaświadczeniem o przepracowaniu co najmniej 160 godzin.

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę