Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo Wydzialu
Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Zajęcia laboratoryjne Laboratorium łączności morskiej

Harmonogram zajęć laboratoryjnych przedmiotu ŁĄCZNOŚĆ MORSKA II rok wszystkie specjalności, studia stacjonarne

Nr tygodnia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nr ćwiczenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1. Wstęp - zajęcia organizacyjne. Szkolenia BHP. Wprowadzenie - MKS. (lab. 402)
 2. Morse’a, odbiór/nadawanie - test. Program multimedialny GMDSS cz. I. (lab. 402)
 3. Morse’a, odbiór/nadawanie - test. EPIRB, SART, radiotelefon VHF awaryjny, AIS-SART – prezentacje. (lab. 402)
 4. Morse’a, odbiór/nadawanie - test. EPIRB, SART, radiotelefon VHF awaryjny – obsługa. (lab. 402)
 5. Międzynarodowy Kod Sygnałowy - sprawdzenie kompetencji. (lab. 402)
 6. Wydawnictwa i publikacje, ćwiczenia praktyczne. (lab.402)
 7. Symulator GMDSS, wprowadzenie, obsługa urządzeń. (lab.411)
 8. Symulator GMDSS, łączność ogólna, bezpieczeństwa - VHF DSC+RTF. (lab.411)
 9. Symulator GMDSS, łączność alarmowa - VHF DSC+RTF. (lab.411)
 10. Symulator GMDSS, łączność bezpieczeństwa - MF DSC+RTF. (lab.411)
 11. Symulator GMDSS, łączność alarmowa - MF DSC+RTF. (lab.411)
 12. Łączność radiotelefoniczna VTS, pilotowa, portowa. (lab. 411)
 13. Sprawdzenie kompetencji.
 14. Sprawdzenie kompetencji
 15. Zaliczenie.

Harmonogram zajęć laboratoryjnych z przedmiotu ŁĄCZNOŚĆ MORSKA dla III roku wszystkich specjalności studia stacjonarne

 1. Wstęp – zajęcia organizacyjne, szkolenia BHP.
 2. Łączność VHF DSC+RTF z użyciem publikacji radiowych – lab. 320.
 3. Łączność MF/HF DSC+RTF z użyciem publikacji radiowych – lab. 320.
 4. Terminal satelitarny Inmarsat C – lab. 320.
 5. Odbiór komunikatów NAVTEX, odbiór map faksymilowych – lab. 323.
 6. Sprawdzenie kompetencji.
 7. Symulator GMDSS – obsługa urządzeń radiowych.
 8. Symulator GMDSS – łączność w obszarze A1.
 9. Symulator GMDSS – łączność w obszarze A2.
 10. Symulator GMDSS – łączność w obszarze A3/A4.
 11. Symulator GMDSS – Inmarsat cz. I.
 12. Symulator GMDSS – Inmarsat cz. 2.
 13. Symulator GMDSS – radioteleks.
 14. Ćwiczenia kompleksowe z łączności w pasmach VHF, MF, HF i łączności satelitarnej.
 15. Sprawdzenie kompetencji, zaliczenie.
Nr tygodnia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zespół I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zespół II 1 3 4 5 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zespół III 1 4 5 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zespół IV 1 5 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zespół V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zespół VI 1 3 4 5 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zespół VII 1 4 5 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zespół VIII 1 5 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

HARMONOGRAM LABORATORIÓW Z PRZEDMIOTU ŁĄCZNOŚĆ MORSKA STUDIA NIESTACJONATNE III TM (zajęcia po 2 godziny lekcyjne)

1. Zajęcia organizacyjne, regulamin laboratorium, BHP.

Podstawy nauki kodu Morse’a i kodu flagowego
2. Wydawnictwa i publikacje
3. Prezentacja multimedialna lab. 401/402.
4-8 Ćwiczenia w grupach s. 320
9. Sprawdzenie kompetencji.
10. Symulator GMDSS TRANSAS (lab 411) - wprowadzenie.
11. Symulator GMDSS VHF DSC.
12. Symulator GMDSS MF DSC.
13. Powtórzenie materiału.
14. Sprawdzenie kompetencji.
15. Sprawdzenie kompetencji.

Grupa /nr kolejny zajęć 1 2 3 4 5
I VHF DSC NAVTEX MF/HF RTF INM STD C MF/HF RTF
II MF/HF RTF VHF DSC NAVTEX MF/HF RTF INM STD C
III INM STD C MF/HF RTF VHF DSC NAVTEX MF/HF DSC
IV MF/HF DSC INM STD C MF/HF DSC VHF DSC NAVTEX
V NAVTEX MF/HF DSC INM STD C MF/HF DSC VHF DSC

HARMONOGRAM LABORATORIÓW Z PRZEDMIOTU ŁĄCZNOŚĆ MORSKA STUDIA NIESTACJONATNE IV TM

 

1. Zajęcia organizacyjne, regulamin laboratorium, BHP.
2. Łączności alarmowe, pilne i bezpieczeństwa w obszarze morza A1 z użyciem radiotelefonów VHF DSC serii SAILOR 4000.
3. Łączności alarmowe, pilne i bezpieczeństwa w obszarze morza A2 z użyciem radiotelefonów MF/HF DSC serii SAILOR 4000.
4. Łączności alarmowe, pilne i bezpieczeństwa w obszarach morza A3 i A4 z użyciem radiotelefonów MF/HF DSC serii SAILOR 4000.
5. Łączności alarmowe, pilne i bezpieczeństwa w obszarze morza A1 z użyciem radiotelefonów VHF DSC serii SAILOR 5000.
6. Łączności alarmowe, pilne i bezpieczeństwa w obszarze morza A2 z użyciem radiotelefonów MF/HF DSC serii SAILOR 5000.
7. Łączności alarmowe, pilne i bezpieczeństwa w obszarach morza A3 i A4 z użyciem radiotelefonów MF/HF DSC serii SAILOR 5000.
8. Łączność radioteleksowa.
9. Łączności alarmowe, pilne i bezpieczeństwa z użyciem terminali INMARSAT-u C.
10. Łączności alarmowe, pilne i bezpieczeństwa z użyciem terminali INMARSAT-u F-77 i FleetBroadband..
11. Urządzenia do alarmowania i naprowadzania: EPIRB, SART, AIS SART. Przenośne radiotelefony VHF na środki ratunkowe. Radiotelefony do łączności z samolotami.
12. Sprawdzenie znajomości nadawania i odbioru znaków Morse’a. Sprawdzenie znajomości kodu flagowego.
13. Sprawdzenie znajomości nadawania i odbioru znaków Morse’a. Sprawdzenie znajomości kodu flagowego.
14. Sprawdzenie kompetencji w zakresie prowadzenia łączności alarmowych, pilnych i bezpieczeństwa z użyciem urządzeń wszystkich podsystemów GMDSS.
15. Sprawdzenie kompetencji w zakresie prowadzenia łączności alarmowych, pilnych i bezpieczeństwa z użyciem urządzeń wszystkich podsystemów GMDSS.

Uwaga: Zajęcia w blokach 1-11 i 14-15 prowadzone są z użyciem symulatora GMDSS TGS 5000.

Literatura łączności morskiej

Literatura źródłowa

1. „Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services” International Telecommunication Union. Geneva.
2. „SOLAS - International Convention for the Safety of Life at Sea”. International Maritime Organization. London.
3. „International STCW Convention”. International Maritime Organization. London.
4. „International Code of Signals”. International Maritime Organization. London.
5. „IAMSAR Manual”. International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual, vol. III. Mobile Facilities. IMO/ICAO, London/Montreal.
6. „Manual for Search and Rescue”. International Maritime Organization. London.
7. „IMO SMCP” (IMO Marine Communication Phrases)”. International Maritime Organization. London.
8. „Radio Regulations”. International Telecommunication Union. Geneva.

Literatura podstawowa

1. „System GMDSS regulaminy, procedury i obsługa”. Jerzy Czajkowski. Wyd. Skryba. Gdańsk 2002.

2. „Łączność w niebezpieczeństwie GMDSS”. Wiesław Salmonowicz. Wyd. Dział Wydawnictw Akademii Morskiej. Szczecin 2005.
3. „GMDSS dla łączności bliskiego zasięgu”. Jerzy Czajkowski, Karol Korcz. Wyd. Skryba. Gdańsk 2006.
4. „Alarmowanie i naprowadzanie na rozbitków w systemie GMDSS” Jerzy Czajkowski, Włodzimierz Pławski. Wyd. Skryba. Gdynia 1995.
5. „Cyfrowe selektywne wywołanie podsystem składowy GMDSS”. Jerzy Czajkowski. Wyd. Skryba. Gdańsk 1993.
6. „Transmisja morskich informacji bezpieczeństwa w GMDSS”. Jerzy Czajkowski, Jacek Białogłowy. Wyd. Skryba. Gdynia 1993.
7. „INMARSAT uwarunkowania techniczne”. Jerzy Czajkowski. Wyd. Skryba. Gdańsk 1994.
8. „Okrętowe urządzenia antenowe”. Daniel J.Bem, Olgierd Teisseyre. Wydawnictwo Morskie Gdańsk. 1976.
9. „Łączność morska - sygnalizacja (zagadnienia wybrane)”. Jacek Biniek. Wyd. Wyższa Szkoła Morska. Gdynia 1993.
10. „Standardowe zwroty porozumiewania się na morzu”. Wyd. Dział Wydawnictw Wyższej Szkoły Morskiej. Szczecin 1997.

Literatura uzupełniająca

1. „Cyfrowe systemy transmisji w radiokomunikacji Morskiej” Jerzy Czajkowski. Wyd. Skryba. Gdańsk 1995.
2. „Vademecum operatora systemu GMDSS”. Jerzy Czajkowski. Wyd. Skryba. Gdańsk 1996.
3. „GMDSS nowoczesny światowy system zapewniający bezpieczeństwo na morzu”. Jerzy Czajkowski. Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej. Gdynia 1992.
4. „Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa - GMDSS”. Jerzy Czajkowski. Wydawca: PWP Skryba. Gdańsk 1994.
5. „Światowy Morski System Powiadamiania o niebezpieczeństwie GMDSS”. Jerzy Czajkowski. Studium Doskonalenia Kadr S.C. Wyższej Szkoły Morskiej. Gdynia 1992.

 

Pliki do pobrania:

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę