Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo Wydzialu
Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Zajęcia laboratoryjne Laboratorium elektrotechniki i elektroniki

Wykaz tematów zajęć laboratoryjnych z elektroniki

1a. Wybrane zajęcia laboratoryjne (ćwiczenie wspólne)
1b. Wybrane zajęcia laboratoryjne (ćwiczenie wspólne)
2 Układy RLC
3 Elementy półprzewodnikowe
4. Lampa oscyloskopowa
5. Zasilacze
6. Modulacja i detekcja
7. Generatory
8. Wzmacniacze
9. Wzmacniacze operacyjne
10 Filtry
11. Pomiar przesuniecia fazowego
wst – zajęcia wstępne, szkolenie BHP, (initial exercises safety ruls)
odr – zajęcia przeznaczone na odrabianie zaległości (classes for catching up)
zal – zaliczenie zajęć laboratoryjnych ( passing laboratory classes)

English:

1a. Some laboratory equipment (comon exercise)
1b. Some laboratory equipment (comon exercise)
2 RLCs circuits
3 Semiconductor elementss
4. Oscilloscope lamp
5. Power supplies
6. Modulation and detection
7. Generators
8. Amplifiers
9. Operational amplifiers
10 Filters
11. Measurement of the phase shift
init - initial exercises safety ruls
cat - catching up classes

 

Harmonogram zajęć laboratoryjnych z elektroniki z przedmiotu „elektrotechnika i elektronika” dla I roku kierunku nawigacja studia stacjonarne.

Schedule of laboratory classes in electronics from the subject “electrical engineering and electronics” for the first year of full-time navigation.

 

  Nr kolejnych zajęć / No. of the next classes
Numer zespołu
Team number
1 2/3 4/5 6/7 8/9 10/11 12/13 14/15
1 wst/init 1a 1b 2 6 3 8 odr/zal - cat/pass
2 wst/init 1a 1b 6 3 8 2 odr/zal - cat/pass
3 wst/init 1a 1b 3 8 2 6 odr/zal - cat/pass
4 wst/init 1a 1b 8 2 6 5 odr/zal - cat/pass
5 wst/init 1a 1b 2 6 5 9 odr/zal - cat/pass
6 wst/init 1a 1b 6 5 9 2 odr/zal - cat/pass
7 wst/init 1a 1b 5 9 2 6 odr/zal - cat/pass
8 wst/init 1a 1b 9 2 6 5 odr/zal - cat/pass

Harmonogram zajęć laboratoryjnych z elektroniki z przedmiotu „elektrotechnika i elektronika” dla II roku kierunku nawigacja studia niestacjonarne

  Numer kolejny zajęć
Numer zespołu 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
1 2 5 6 8 zal
2 5 6 8 3 zal
3 6 8 3 2 zal
4 8 6 2 5 zal
5 3 2 5 6 zal

Harmonogram zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „elektrotechnika i elektronika” dla II roku kierunku oceanotechnika studia stacjonarne

obowiązuje od 01.10.2019

  Tydzień Ćwiczeń
Numer zespołu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 wst 1 1 2 6/ 3 8 4 odr 9 5 11 7 odr zal
2 wst 1 1 6 3 8 4 9 odr 5 11 7 2 odr zal
3 wst 1 1 3 8 4 9 5 odr 11 7 2 6 odr zal
4 wst 1 1 8 4 9 5 11 odr 7 2 6 3 odr zal
5 wst 1 1 4 9 5 11 7 odr 2 6 3 8 odr zal
6 wst 1 1 9 5 11 7 2 odr 6 3 8 4 odr zal
7 wst 1 1 5 11 7 2 6 odr 3 8 4 9 odr zal
8 wst 1 1 11 7 2 6 3 odr 8 4 9 5 odr zal
9 wst 1 1 7 2 6 3 8 odr 4 9 5 11 odr zal

Harmonogram zajęć laboratoryjnych z elektroniki z przedmiotu „elektronika” dla I roku kierunku informatyka morska studia stacjonarne

obowiązuje od 26.02.2018

  Tydzień Ćwiczeń
Numer zespołu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 wst 1 1 2 6/ 3 8 4 odr 9 5 11 7 odr zal
2 wst 1 1 6 3 8 4 9 odr 5 11 7 2 odr zal
3 wst 1 1 3 8 4 9 5 odr 11 7 2 6 odr zal
4 wst 1 1 8 4 9 5 11 odr 7 2 6 3 odr zal
5 wst 1 1 4 9 5 11 7 odr 2 6 3 8 odr zal
6 wst 1 1 9 5 11 7 2 odr 6 3 8 4 odr zal
7 wst 1 1 5 11 7 2 6 odr 3 8 4 9 odr zal
8 wst 1 1 11 7 2 6 3 odr 8 4 9 5 odr zal
9 wst 1 1 7 2 6 3 8 odr 4 9 5 11 odr zal

Pliki do pobrania:

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę